Dr. Organizer Diş ver. 1.99e tanıtım - Muayenehane cari hesap ekranı  

 

 

 

Bu ekranda neler yapabilirsiniz?

Hastaların hesapları dışında muayenehanedeki tüm gider ve gelirler bu ekrandan izlenebilir.

 

 

 

 

 

Muayenehane carinin genel mantığı nedir?

 

Örneğin muayenehaneye mutfak masrafı yaptınız. Bu masrafları veya size dışardan yapılan ödemeleri yazabileceğiniz ekran burasıdır. Yukarıdaki  örnekten yola çıkarak yaptığınız bu masrafı 'mutfak' diye daha önceden açılmış masraf grubuna dahil edebilirsiniz.  Bu ekranda  muayenehanedeki tüm gider ve gelirler gruplayarak kaydedebilir;  Bu kayıt edilen bilgiler daha sonra tarih veya masraf grubu bazında kontrol edilebilir. 

 

Yukarıdaki özelliklere ek olarak alttaki işlemler bu ekranda mevcuttur.

 

  • Muayenehane gelir - giderleri kontrolü yapılabilir.

  • Yeni masraf grubu veya firma tanımı

  • Yeni gelir ve gider girebilme

  • Var olan gelir gideri değiştirebilme

  • Kayıt silebilme

  • Masraf grupları (Firma) veya tarih bazında cari takip 

  • Zaman kriterlerine göre raporlar

 

 

                                                     

                                                       Gelir ve gider giriş ekranı                                                     Cari ekranında ek özellikler

 

 

 

Girilmiş para örnekleri

 

Giren çıkan paraların toplamları ve kriterler

 

 

Cari hesap için masraf grupları tanımları