Dr. Organizer Diş ver. 1.99e tanıtım -Tedavi ve hasta cari ekranı   

 

   

 

Bu ekranda neler yapılabilir?

Hastaların cari hesapları burada takip edilebilir.

Hastaların kliniğe ilk geldiği andaki dişlerinin durumu, son hali , verilen tüm tedavi planları ve bunların parasal işlemleri

Dişler üzerine notlar yazmak, Hastalara ilişkin kısa notlar, Reçete, Yazıcı çıktıları, Aktarma işlemleri bu ekranda ilk aklımıza gelen özellikler.

Şimdi bu ekran hakkında daha geniş bilgileri görebiliriz.  

 

        Dişler üzerinde işlem yapmak

 

Hastalarda yaptığınız tedavileri dişlerin üzerinde işaretleyebilirsiniz. Bu işaretleme sonucunda hastanın yapılan tedaviler kısmına parası otomatik olarak yazılabilir. Dişler üzerinde direk mouse un sağ ve sol tuşları ile tekli ve çoklu işlem yapmak mümkündür. Yazılan bu tedaviler ve parasal işlemler daha sonra değiştirilebilir.

 

Bunu için isterseniz tek bir dişe isterseniz birden çok dişe tek bir tuşla işlem yapmak mümkündür.

 

Çoklu işlemlerde fiyat değiştirme indirim ve diş numaralarını değiştirebilmek mümkündür.  

 

 

 

 

Hastalara yapılan tedaviler sonucunda diş şekilleri değişmektedir. Bu değişen diş şekilleri üzerine notlar yazmanız mümkündür. Bu ne işe yarar? Düşününki dişin üzerine kısa notlar yazmanız gerekiyor örneğin : 'kanal boyu' veya 'dolgu tekrarı' işte yazılım size bu imkanı veriyor. Soldaki resimde bunun bir örneğini görebilirsiniz. Not yazılan dişin üzerine Mouse ile gelindiğinde bu notlar  ekranda belirir.

Tüm tedavi ekranlarının yazıcı çıktıları alınabilir.  Bu raporlara kliniğin logosu eklenebilir.  

 

 

 

Dişler üzerine yazılan tedaviler sonucunda program hastayı borçlandırır. Bunu en bu sayfaların en altında 'Hastaya yapılan işlemler  ücretler/ ödemeler'  resminde görmeniz mümkündür.

 

Aktarma işlemleri :

Program içindeki tüm dişler ekranları birbirine aktarılabilir.

Diagnoz ekranından tedavi planına ve tedavi ekranına; Tedavi Planından tedavi ve diagnoz  ekranlarına; Tedavi  ekranından tedavi planına ve  diagnoz ekranına bilgi aktarımı mümkün. Kısaca her yerden her yere bilgi aktarılabilir. 

 

Tedavilere ilişkin sınırsız sayıda not yazabilmek mümkündür.

 

Ağız içi kameradan veya dijital fotoğraf makinesinden alınan tüm görüntüler dişlere dahil edilebilir. Bu özelliğe kamera ekranında değinilecektir. Sağdaki resimde bir diş üzerinde kamera resmi görüyorsunuz. İşte bunun anlamı kamera ekranında bu dişe ilişkin görüntüler var demektir.

 

  Programda bir hastaya ilişkin sınırsız sayıda tedavi planı (proforma) ve diagnoz ekranı açılabilir. Bu açılan ekranlar birbirlerine kolaylıkla aktarılabilir.Bu ekranlar arasında hızlı gidip gelmek mümkündür.Buradaki asıl amaç hastanın sizden teklif istediği durumda ortaya çıkıyor. Hastaya proforma vereceksiniz. Ama bu vereceğiniz proformanın alternatifli olmasını istiyorsunuz. Yani birden çok proforma olsun istiyorsunuz. Bunun için yazılım size sınırsız sayıda proforma verebilme imkanı sunmaktadır.  

  

 

 

 

Program içinde diş rengi, scala, metal bilgileri girilebilir. 

 

Hasta para bilgilerini girerken adet, fiyat listesi, tarih, KDV oranı değiştirebilmek mümkündür. 

 

Hastalara yapılan işlemler ve  ödemeler aynı ekranda görülebilir. Ödemeler sınıflanabilir.

 

 

Hastaların son hesap durumlarını yazıcıdan çıktı almak mümkündür. Yazıcı çıktısı alırken sadece yazıcıda görülebilece-ği gibi ayarlamalar yapılabilir.  Yazıcı çıktılarında bazı alanları yazıcıda görmemek mümkündür.

 

Dişler bölümü ile bağımlı yada bağımsız cari hesap takibi yapılabilir. 

 

Hastalara yapılacak tedavinin planı proforma olarak verilebilir. 

 

   

Hastaya yapılan işlemler  ücretler/ ödemeler

 

 

                                                                   Program kitabında tedavi ve hasta cari ekranı