Dr. Organizer Diş  diş hekimliği programı  ver. 1.99e tanıtımı   

 

 

 
 

 

 

 

Hasta kimlik ekranı

Temel hasta bilgileri, fotoğrafları, fiyat , para birimi ve indirim miktarları

 

Tedavi ve hasta cari ekranı

Hastalara ait tedaviler proforma, diagnoz ve hasta cari hesapları

 

Hasta seçim - arama

Hastalara kolay ulaşmanın yolları, hasta arama sihirbazı...

 

Randevu ekranları

Hastalara randevu yazmanın kolaylıkları klinikteki işleri zamanlamak

 

Ağız içi kamera, Dijital fotoğraf makinesi

Hasta görüntülerinin saklanması görüntüler üzerinde işlemler yazılıma dışarıdan resim alma

 

Raporlarlar Grafikler Listeler

Hekimlere ait cirolar, hastaların yaptığı ödemeler, borçlu listeleri

 

Tanımlar

Kliniğin fiyat listeleri tanımları, Kullanıcı hakları, muayenehane genel tanımları ....

 

Etiket, E-mail, Cep Telefonlarına mesaj

Hastalarla iletişim yöntemleri

 

 

Günlük aktiviteler

Hastaların ödemeleri, doğum günü olanlar,kontrole gelmesi gerekenler...

 

Anamnez  

Hasta anamnez bilgilerinin kaydı, standart soruların tanımlanması....

 

Adres etiket 

Hastaların dışında diğer dostlarınızın kayıtlarının tutulabileceği ekran

 

Reçete 

Hastalara reçete basım ekranı, yeni ilaç tanımları kayıtların saklanması

 

 

Laboratuar 

Laboratuara giden ve gelen işlerin takibi tüm ödeme takibi ekranı

 

Muayenehane cari 

Muayenehanenin gelir,giderlerinin kayıtları ve bunların raporları

 

Yedek alma bakım

Dr. Organizer Diş`e girilen hasta kayıt ve resimlerinin  yedeklenmesi 

 

Genel bilgiler

Dr. Organizer Diş programları ver. 1.99e hakkında genel bilgiler 

 

Sistem gereksinimleri

Dr. Organizer Diş ver. 1.99e yi kullanabilmek için gerekli bilgisayar donanımı

 

Program eğitimi

Dr. Organizer Diş dişhekimliği otomasyonu        ver. 1.99e program eğitimi

 

   

 

Dr. Organizer Diş ver 1.99e ile ilgili demo programı ve dokümanları  drorganizerdis.com  adresinden bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

 

     

 

 sitesi siteleri yazılımları yazılımı