Dr. Organizer Diş  diş hekimliği programı  ver. 4.5  tanıtımı   

 

 

 
 

 

 

Hasta kimlik ekranı

Temel hasta bilgileri, fotoğrafları, fiyat , para birimi ve indirim miktarları

 

Tedavi ve hasta cari ekranı

Hastalara ait tedaviler proforma, diagnoz ve hasta cari hesapları

 

Hasta seçim - arama

Hastalara kolay ulaşım...

 

Randevu ekranları

Hastalara randevu yazmanın kolaylıkları klinikteki işleri zamanlamak

 

Ağız içi kamera, Dijital fotoğraf  makinesi

Ağız içi kamera, internet kamerası, dijital fotoğraf makinelerinin kullanımı, resimlerin gösterimi ...

 

Raporlarlar Grafikler Listeler

Hekimlere ait cirolar, hastaların yaptığı ödemeler, borçlu listeleri

 

Tanımlar

Kliniğin fiyat listeleri tanımları, Kullanıcı hakları, muayenehane genel tanımları ....

 

Hastalarla iletişim

Etiket, E-mail, Cep Telefonlarına mesaj

 

 

Günlük aktiviteler

Hastaların ödemeleri, doğum günü olanlar,kontrole gelmesi gerekenler...

 

Anamnez  

Hasta anamnez bilgilerinin kaydı, standart soruların tanımlanması....

 

Kontrole gelecek hastalar 

Belli zaman kriterleri arasında kontrole gelmesi gereken hastaların takibi

 

Reçete 

Hastalara reçete basım ekranı, yeni ilaç tanımları kayıtların saklanması

 

Adres etiket 

Hastaların dışında diğer kişilerin kayıtlarının tutulabileceği ekran

 

Muayenehane cari 

Muayenehanenin gelir,giderlerinin kayıtları ve bunların raporları

 

 

Laboratuvar 

Laboratuvara giden ve gelen işlerin takibi tüm ödeme takibi ekranı

 

Yedek alma bakım

Dr. Organizer Diş e girilen hasta kayıt ve resimlerinin  yedeklenmesi 

 

Sistem gereksinimleri

Dr. Organizer Diş ver. 4.5i kullanabilmek için gerekli bilgisayar donanımı

 

Genel bilgiler

Dr. Organizer Diş programları ver.4.5 hakkında genel bilgiler 

 

Program eğitimi

Dr. Organizer Diş dişhekimliği otomasyonu ver.4.5 program eğitimi

 

 

 

 

Dr. Organizer Diş ver 4.5 ile ilgili demo programı ve dokümanları drorganizerdis.com adresinden bilgisayarınıza indirebilirsiniz. 

     

 

 sitesi siteleri yazılımları yazılımı