Dr. Organizer Diş ver. 5.04 tanıtım - Anamnez ekranı  

 

 

Hastaların anamnez bilgilerinin tutulabileceği bölümdür.

 

Anamnez ekranındaki tüm sorular hekim tarafından tanımlanabilirdir.

Hekimin hastalara sorduğu sorular bir kez tanımlanır. Daha sonra her yeni hasta kartı açıldığında da bu

sorular hekimin önüne gelir.

 

Yukarıdaki özelliklerin bir kısmı veya tamamı sadece hakları olan kullanıcılar tarafından kullanılabilir

 

Anamnez ekranı

Anamnez tanım ekranı