Dr. Organizer Diş ver. 5.04 tanıtım - Muayenehane cari hesap ekranı  

 

Muayenehanedeki tüm gider ve gelirleri gruplayarak kaydedebilir;  tarih , grup  kriterleri vererek gelir

ve giderler kontrol edilebilir. 

 

Muayenehane gelir - giderleri kontrolü yapılabilir.

Yeni masraf grubu , firma tanımlayabilir

Yeni gelir ve gider girebilme

Kayıt değiştirebilme

Kayıt silebilme

Aynı anda $, €, TL kullanabilme özelliği

Firma bazında veya tarih bazında cari takip

Zaman kriterlerine göre raporlar

Tüm raporları  MS Word, MS Excel, RTF formatında alabilme

Gelir ve giderlerin grafik olarak gösterilmesi

Son hesap durumlarını e-mail ile belirtilen adreslere gönderebilme

 

Yukarıdaki özelliklerin bir kısmı veya tamamı sadece hakları olan kullanıcılar tarafından kullanılabilir. 

 

                                                      Ücret giriş ekranı                                                       Cari ekranında ek özellikler

   

 

 

 

Girilmiş para örnekleri

 

    Giren çıkan paraların toplamları ve kriterler

 

Cari hesap için masraf grupları tanımları