Dr. Organizer Diş ver. 5.04 tanıtım - Hasta kontrol tarihleri ekranı  

 
 

Hasta kartında kontrol tarihi girilmesi

 

Hastaların bir sonraki sefere ne zaman geleceği burada tanıtılabilir. Bir hastaya sınırsız sayıda kontrol tarihi yazılabilir.

 
 

 

Hastaların kontrol tarihleri geldiğinde cep telefonlarına mesaj, mail adreslerine e-mail, adreslerine mektup gönderilebilir.

 

Kontrole gelmesi gereken hastaların listesi

İstenilen bir tarihte kontrole gelmesi gereken hastaların listesi görülebilir. Bu kişilerin isim, soyad  ve telefon

bilgileri ile birlikte yazıcı çıktıları alınabilir.

 

 

Belirlenen zaman aralığında kontrole gelmesi gereken hastaların listesi