Dr. Organizer Diş ver. 5.04 tanıtım - Hasta reçete ekranı   

 
 

Hastalara yazılan ilaçların kayıtları burada tutulabilir.

Yazılan ilaçlar reçete olarak yazıcıdan alınabilir. 

Aynı tarihlerde birden çok reçete kaydedilebilir. 

Yazıcı çıktılarına Logo eklenebilir.

Var olan ilaçlara yenilerinin eklenebilir  veya bazıları silinebilir. 

Yukarıdaki özellikler sadece hakları olan kullanıcılar tarafından kullanılabilir. 

 

 

Reçete ekranı görünümü

 

 

 Reçete çıktısı görünümü

 

 

 

İlaç tanımları ekranı